ALGEMENE VOORWAARDEN :

 

➤ RESERVERINGEN:

Een aanvraag dient altijd eerst schriftelijk per mail defnitief bevestigd te worden door de verhuurder. Zonder een schriftelijke defintieve bevestiging is er geen sprake van een boeking. Aan boekingsaanvragen kunnen geen rechten worden ontleend. Sloep Varen Den Bosch behoud het recht om reserveringen ten allen tijde te weigeren of te annuleren. Indien er op de door de klant gewenste dag en/of tijd geen gelegenheid of mogelijkheid is om te varen, dan zal in overleg met Sloep Varen Den Bosch een andere geschikte datum en tijd worden gepland. Mocht er onverhoopt een dubbelboeking plaats vinden dan zal de eerst geboekte reservering voorrang hebben.

Het kan bij uitzondering voorkomen dat de het varen niet door kan gaan omdat er onverhoopt toch geen beschikbaarheid is, of dat het varen niet door kan gaan door interne danwel externe invloeden, of als de veiligheid in het geding kan komen, door plotselinge ziekte van de schipper, danwel afgebroken dient te worden door een overmachtsituatie, danwel ten gevolge van een defect of mankement aan de sloep. Tevens behouden wij het recht om het varen te annuleren bij slechte weersomstandigheden. In alle bovengenoemde gevallen zal de tocht door verhuurder geannuleerd worden en zullen wij uiteraard ons best zullen doen om in overleg met de klant een passend alternatief aan te bieden. Mocht het door u gereserveerde model sloep onverhoopt niet inzetbaar zijn dan zullen wij u met een van onze andere sloepen varen. Hierop is geen resitutie of bijbetalig van toepassing. U kunt bij ons uitsluitend via de bank betalen en u ontvangt hiervan altijd een factuur. Contant betalen is niet mogelijk. 

➤ ANNULEREN BIJ VEEL REGEN:

Wij varen het gehele seizoen met elk weertype, dus uw tocht kan altijd doorgaan. U boekt een buitenactiviteit en wij kunnen bijna alles voor u regelen, behalve het weer. Bij een onverhoopte regenbui schuilen we even onder één van de vele bruggen die op onze route liggen onder het genot van een drankje en gezellige muziek. Wij hebben warme bont-dekens, paraplu's en zonnebrand voor u aan boord.

Wilt u weten wat voor weer het wordt? Wij hanteren uit goede ervaring inzake ons annuleringsbeleid ENKEL de weersvoorspelling van BUIENRADAR. Mocht u twijfelen nav de weersvoorspelling of u wel of toch niet wilt gaan varen, neem dan svp even contact met ons op voor overleg.  

Na ontvangst van uw reservering treffen wij de nodige voorbereidingen, zoals de inzet van personeel, materiaal en de administratie. Wanneer u uw vaartocht annuleert dan levert dit extra werkzaamheden op en hebben andere klanten geen beschikbaarheid ontvangen op deze tijden. Vandaar dat we annuleringskosten hanteren.

MOCHT ER WEINIG (minder dan 1 mm regen) REGEN VOORSPELT WORDEN CONFORM BUIENRADAR OP DE TIJDEN DAT U GAAT VAREN, MAAR U WILT TOCH ANNULEREN, DAN BRENGEN WIJ ONDERSTAANDE ANNULERINGSKOSTEN IN REKENING.

Annuleren tot 24 voor vertrek: u kunt GEHEEL KOSTELOOS annuleren. 

Annuleren binnen 24 uur voor vertrek: wij brengen 50% annuleringskosten van uw totaalbedrag in rekening.

No show: Geeft u schriftelijk geen annulering aan ons door en komt u in zijn geheel niet opdagen, dan worden alle kosten voor de volle 100% bij u in rekening gebracht. 

Annuleren hapjes en dranken binnen 48 uur voor vertrek:  

U betaalt dan het volledige bedrag van de bestelde hapjes en / of dranken. Het restaurant houdt namelijk bij de inkoop rekening met uw bestelling en personeel om de lekkernijen voor te bereiden. Uw culinaire bestelling kunt u na betaling ophalen bij restaurant Hello my friend te Den Bosch.

Bij het niet voldoen van de annuleringskosten binnen 5 werkdagen zullen de kosten door het incassobureau Money Bird bij de klant geïncasseerd worden. 

Bij regen of slecht weer tijdens uw sloeptocht vindt er geen restitutie plaats van uw betaling.

 

➤ ANNULEREN OM PRIVE REDENEN:

No show: Geeft u schriftelijk geen annulering aan ons door en komt u in zijn geheel niet opdagen, dan worden alle kosten voor de volle 100% bij u in rekening gebracht. 

Komt u met uiteindelijk met minder personen varen dan waarvoor u geboekt heeft, dan vindt hier geen restitutie op plaats indien u dit niet 24 uur voor vertrek aan ons heeft doorgegeven per mail. Dit geldt voor het varen en tevens voor de bestelde hapjes en dranken.

 

➤ U BENT TE LAAT VOOR VERTREK:

Wij vragen u ongeveer 5 minuten voor vertrek op onze steiger aanwezig te zijn. Bent u onverhoopt te laat waardoor wij later dienen te vertrekken, dan gaat deze tijd af van de door u gereserveerde vaartijd. Wij hebben namelijk doorgaans na uw tocht nog andere klanten die een tocht gereserveerd hebben. Indien dit niet het geval is en onze interne planning het toelaat, zullen wij in overleg met u proberen om uit service langer door te varen. 

➤ CONSUMPTIES AAN BOORD:

Wij serveren voor u graag de gewenste hapjes en dranken aan boord conform ons culinair aanbod. Daar wij geen onbeperkte voorraad drank aan boord hebben vernemen wij graag de aantallen en soorten drank die wij voor u aan boord mogen zetten.

Het is toegestaan om zelf consumpties en kleine hapjes aan boord te brengen. U dient dan zelf zorg te dragen voor glazen, bordjes etc. De sloep dient na het varen door de klant geheel schoon te worden achtergelaten.

➤ ROUTE:

Wij varen over de Dieze, de Aa en de Stadsdommel. Het kan voorkomen dat onze vaarroute gedeeltelijk niet bevaarbaar is ivm evenementen die door derden, danwel door de gemeente Den Bosch op het water worden georganiseerd, danwel door invloed van waterstanden, danwel andere redenen. Gelukkig heeft Den Bosch vele vaarwegen en zullen wij derhalve onze route aanpassen. Wij varen eventueel ook op de grote Ertveldplas, richting Engelen of op het stadstraject van het Zuid-Willemspark. Wij varen niet op de Binnendieze daar deze afgesloten is voor sloepen.

➤ PARTNERS:

Wij werken samen met meerdere ondernemers uit Den Bosch, voor bijvoorbeeld onze culinaire lekkernijen, wijnproeverijen, restaurants, workshops etc. Sloep Varen Den Bosch is niet aansprakelijk te stellen indien 1 van onze partners, niet of gedeeltelijk hun product levert of indien het product niet aan uw verwachtingen voldoet. Wij zullen proberen om er alles aan te doen om u tevreden te stellen of alternatieven te bieden indien dit onverhoopt voorkomt.

➤ PRIVACY:

Sloep Varen Den Bosch respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens die u bij het aanmelden invult, zijn in beheer bij Sloep Varen Den Bosch. Uw persoonlijke gegevens zullen niet door Sloep Varen Den Bosch aan derden bekend worden gemaakt, niet worden verkocht en niet worden verhuurd. Zodra u uw gegevens kenbaar maakt bij een van de samenwerkingspartners is het privacy reglement van de betreffende organisatie van toepassing.

Foto's die van onze sloeptochten worden gemaakt vanaf de wal of aan boord kunnen door ons gebruikt worden op social media en websites. Wenst u dit niet dan kunt u dit aangeven.

➤ HERROEPINGSRECHT:

Voor diensten waarbij een reservering van toepassing is geldt geen bedenktermijn. Na een boeking via bij Sloep Varen Den Bosch kunt u zich niet beroepen op het herroepingsrecht.

➤ KLACHTEN:

U bent gerechtigd eventuele klachten voor te leggen aan Sloep Varen Den Bosch en wij zullen de klacht zsm afhandelen. Klachten kunt u melden via email. 

➤ AANSPRAKELIJKHEID:

Alle aanwijzingen van de kapitein in het kader van veiligheid, orde en rust aan boord dienen te worden opgevolgd. Sloep Varen Den Bosch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade aan passagiers, of personen of derden of goederen welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie en de daaruit verleende diensten. Sloep Varen Den Bosch behoudt het recht de voorwaarden waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Sloep Varen Den Bosch en zijn kapitein die de sloep vaart is in geen enkel geval verantwoordelijk te stellen voor enige vorm van schade of letsel aan personen of persoonlijke goederen, voor, tijdens, na de tocht en bij het in- of uitstappen van de sloepen.

Ivm veiligheid is overmatig gebruik van alcohol, danwel dronkenschap aan boord niet toegestaan. Tevens is het gebruik van softdrugs en-of harddrugs niet toegestaan aan boord. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen van de kapitein zal de tocht onmiddelijk worden afgebroken en dient de tocht volledig betaald te worden. Er vindt in dit geval ook geen resitutie plaats van reeds betaalde gelden.

Kinderen vallen voor, tijdens en na de tocht volledig onder de verantwoordelijkheid van hun ouders danwel begeleiders. Kinderen die niet kunnen zwemmen zijn verplicht een zwemvest aan boord te dragen, waarvoor de ouders danwel begeleiders eindverantwoordelijk zijn. Mochten ouders of begeleiders besluiten om toch de reddingsvesten bij de kinderen tegen ons advies in uit te doen, danwel niet te dragen, of niet op de juiste voorgeschreven wijze te dragen, dan is dit geheel voor de verantwoordelijkheid van de ouders.

Volwassenen die niet kunnen zwemmen dienen ook aan boord een zwemvest te dragen. Wij hebben zwemvesten voor u aan boord. Kunt u niet zwemmen en draagt u geen zwemvest dan is dit geheel voor uw eigen verantwoordelijkheid.

Wenst de klant gebruik te maken van zwemvesten te dan dient u dit middels mail tijdig mbt de maten aan te geven. 

U vaart geheel op eigen risico met Sloep Varen Den Bosch.