ALGEMENE VOORWAARDEN :

 

➤ RESERVERINGEN:

Een aanvraag dient altijd eerst schriftelijk per mail defnitief bevestigd te worden door de verhuurder. Zonder een schriftelijke defintieve bevestiging is er geen sprake van een boeking. Aan boekingsaanvragen kunnen geen rechten worden ontleend. Sloep Varen Den Bosch behoud het recht om reserveringen ten allen tijde te weigeren of te annuleren.Indien er op de door de klant gewenste dag en/of tijd geen gelegenheid of mogelijkheid is om te varen, dan zal in overleg met Sloep Varen Den Bosch een andere geschikte datum en tijd worden gepland. Mocht er onverhoopt een dubbelboeking plaats vinden dan zal de eerst geboekte reservering voorrang hebben.

Het kan bij uitzondering voorkomen dat de het varen niet door kan gaan omdat er onverhoopt toch geen beschikbaarheid is, of dat het varen niet door kan gaan door interne danwel externe invloeden, of als de veiligheid in het geding kan komen, door plotselinge ziekte van de schipper, danwel afgebroken dient te worden door een overmachtsituatie, danwel ten gevolge van een defect of mankement aan de sloep. Tevens behouden wij het recht om het varen te annuleren bij slechte weersomstandigheden  In alle bovengenoemde gevallen zal de tocht door verhuurder geannuleerd worden en zullen wij uiteraard ons best zullen doen om in overleg met de klant een passend alternatief aan te bieden. Mocht het door u gereserveerde model sloep onverhoopt niet inzetbaar zijn dan zullen wij u met een van onze andere sloepen varen. Hierop is geen resitutie of bijbetalig van toepassing.

➤ ANNULEREN:

Het kan voorkomen dat u uw reservering wenst te annuleren.

Annuleren tot 48 uur voor aanvang vaartocht:

Er worden GEEN annuleringskosten gerekend. Graag verwelkomen wij u een andere keer aan boord.

Annuleren tot 24 uur voor aanvang vaartocht: 

Na bevestging van uw reservering treffen wij de nodige voorbereidingen, zoals onze admistratie, de planning, inzet van personeel en materiaal. Tevens blokkeren wij in onze beschikbaarheid uw vaartijden. Bij annuleren hanteren wij derhalve annuleringskosten, ongeacht uw reden, die de kosten voor onze voorbereidingen dekken:

Bij annuleren tot 24 uur voor vertrek wordt 50% van het totale huurbedrag in rekening. Reserveert u hetzelfde seizoen een andere vaardatum dan krijgt u de 50% weer volledig retour.

Annuleren binnen 24 uur voor aanvang vaartocht:

Wij brengen het volledige huurbedrag bij u in rekening. We hebben immers de boot en kapitein voor u gereserveerd en hebben mogelijk ‘nee’ moeten verkopen aan andere gasten die op uw tijden wilden varen.

Annuleren hapjes of gids binnen 72 uur voor de vaartocht:  

U betaalt het volledige bedrag van de bestelde culinaire hapjes en/of gids. Het restaurant houdt bij de inkoop rekening met uw bestelling en personeel om de lekkernijen voor te bereiden. Uw culinaire bestelling kunt u na betaling ophalen bij restaurant Hello my friend te Den Bosch.

No show: Geeft u geen annulering aan ons door en komt u in zijn geheel niet opdagen, dan worden alle kosten voor de volle 100% bij de klant in rekening gebracht. DIt geldt tevens voor de bestelde hapjes en /of gereserveerde gids.

 

Bij het niet voldoen van de annuleringskosten binnen 5 werkdagen zullen de kosten door onze deurwaarder geincasseerd worden conform de omschrijving op de factuur.

Heeft u binnen 48 uur geannuleerd en komt u hetzelfde seizoen weer bij ons varen dan worden uw annuleringskosten in zijn geheel weer door ons verrekend !

➤ U BENT TE LAAT VOOR VERTREK:

Wij vragen u ongeveer 5 minuten voor vertrek op onze steiger aanwezig te zijn. Bent u onverhoopt te laat waardoor wij later dienen te vertrekken, dan gaat deze tijd af van de door u gereserveerde vaartijd. Wij hebben namelijk doorgaans na uw tocht nog andere klanten die een tocht gereserveerd hebben. Indien dit niet het geval is en onze interne planning het toelaat, zullen wij in overleg met u proberen om service gericht langer door te varen. 

➤ CONSUMPTIES AAN BOORD:

Wij serveren voor u graag de gewenste hapjes en dranken aan boord conform ons culinair aanbod. Daar wij geen onbeperkte voorraad drank aan boord hebben vernemen wij graag de aantallen en soorten drank die wij voor u aan boord mogen zetten.

Het is toegestaan om zelf consumpties en kleine hapjes aan boord te brengen. U dient dan zelf zorg te dragen voor glazen, bordjes etc. De sloep dient na het varen door de klant geheel schoon te worden achtergelaten.

➤ ROUTE:

Wij varen over de Dieze, de Aa en de Stadsdommel. Het kan voorkomen dat onze vaarroute gedeeltelijk niet bevaarbaar is ivm evenementen die door derden, danwel de gemeente Den Bosch op het water worden georganiseerd. Gelukkig heeft Den Bosch vele vaarwegen en zullen wij derhalve onze route aanpassen. Wij varen eventueel ook op de Ertveldplas, richting Engelen of op het stadstraject van het Zuid-Willemspark. Wij varen niet op de Binnendieze daar deze afgesloten is voor sloepen.

➤ PARTNERS:

Wij werken samen met meerdere ondernemers uit Den Bosch, voor bijvoorbeeld onze culinaire lekkernijen, wijnproeverijen, restaurants, workshops etc. Sloep Varen Den Bosch is niet aansprakelijk te stellen indien 1 van onze partners, niet of gedeeltelijk hun product levert of indien het product niet aan uw verwachtingen voldoet. Wij zullen proberen om er alles aan te doen om u tevreden te stellen of alternatieven te bieden indien dit onverhoopt voorkomt.

➤ PRIVACY:

Sloep Varen Den Bosch respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens die u bij het aanmelden invult, zijn in beheer bij Sloep Varen Den Bosch. Uw persoonlijke gegevens zullen niet door Sloep Varen Den Bosch aan derden bekend worden gemaakt, niet worden verkocht en niet worden verhuurd. Zodra u uw gegevens kenbaar maakt bij een van de samenwerkingspartners is het privacy reglement van de betreffende organisatie van toepassing.

Foto's die van onze sloeptochten worden gemaakt vanaf de wal of aan boord kunnen door ons gebruikt worden op social media en websites. Wenst u dit niet dan kunt u dit aangeven.

➤ HERROEPINGSRECHT:

Voor diensten waarbij een reservering van toepassing is geldt geen bedenktermijn. Na een boeking via bij Sloep Varen Den Bosch kunt u zich niet beroepen op het herroepingsrecht.

➤ KLACHTEN:

U bent gerechtigd eventuele klachten voor te leggen aan Sloep Varen Den Bosch en wij zullen de klacht binnen 14 dagen afhandelen. Klachten kunt u melden via email. 

➤ AANSPRAKELIJKHEID:

Alle aanwijzingen van de kapitein in het kader van veiligheid en orde en rust aan boord dienen te worden opgevolgd. Sloep Varen Den Bosch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade aan personen of goederen welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelngen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie en de daaruit verleende diensten. Sloep Varen Den Bosch behoudt het recht de voorwaarden waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Sloep Varen Den Bosch en zijn kapitein die de sloep vaart is in geen enkel geval verantwoordelijk te stellen voor enige vorm van schade of letsel aan personen of persoonlijke goederen, voor, tijdens, na de tocht en bij het in- of uitstappen van de sloepen.

Ivm veiligheid is overmatig gebruik van alcohol, danwel dronkenschap aan boord niet toegestaan. Tevens is het gebruik van softdrugs en-of harddrugs niet toegestaan aan boord. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen van de kapitein zal de tocht onmiddelijk worden afgebroken en dient de tocht volledig betaald te worden. Er vindt in dit geval ook geen resitutie plaats van reeds betaalde gelden.

Kinderen vallen voor, tijdens en na de tocht volledig onder de verantwoordelijkheid van hun ouders danwel begeleiders. Kinderen die niet kunnen zwemmen zijn verplicht een zwemvest aan boord te dragen, waarvoor de ouders danwel begeleiders eindverantwoordelijk zijn. Mochten ouders of begeleiders besluiten om toch de reddingsvesten bij de kinderen tegen ons advies in uit te doen, danwel niet te dragen, dan is dit geheel voor de verantwoordelijkheid van de ouders.

Volwassenen die niet kunnen zwemmen dienen ook aan boord een zwemvest te dragen. Wij hebben zwemvesten voor u aan boord. Kunt u niet zwemmen en draagt u geen zwemvest dan is dit geheel voor uw eigen verantwoordelijkheid.

Wenst de klant gebruik te maken van zwemvesten te dan dient u dit middels mail tijdig aan te geven. Er zijn zwemvesten aan boord aanwezig. 

U vaart geheel op eigen risico met Sloep Varen Den Bosch.